Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
 

Text Hard Rock Hallelujah
TOPlist

Text Hard Rock Hallelujah.

Anglicky:                                              

On ... Hard Rock Hallelujah!

The saints are crippled
On this sinners' night
Lost are the lambs with no guiding light

The walls come down like thunder
The rocks about to roll
It's The Arockalypse
Now bare your soul

All we need is lightning
With power and might
Striking down the prophets of false
As the moon is rising
Give us the sign
Now let us rise up in awe

Rock 'n roll angels bring thyn hard rock hallelujah
Demons and angels all in one have arrived
Rock 'n roll angels bring thyn hard rock hallelujah
In God's creation supernatural high

The true believers
Thou shall be saved
Brothers and sisters keep strong in the faith
On the day of Rockoning
It's who dares, wins
You will see the jokers soon'll be the new kings

All we need is lightning
With power and might
Striking down the prophets of false
As the moon is rising
Give us the sign
Now let us rise up in awe

Rock 'n roll angels bring thyn hard rock hallelujah
Demons and angels all in one have arrived
Rock 'n roll angels bring thyn hard rock hallelujah
In God's creation supernatural high

Wings on my back
I got horns on my head
My fangs are sharp
And my eyes are red
Not quite an angel
Or the one that fell
Now choose to join us or go straight to Hell

Hard Rock Hallelujah!
 

Česky:

Na ... Hard Rock Hallelujah! 

Svatí jsou ochromený 
Na této hříšné 'noc 
Zapomenuté jsou jehňata s vůdčím světlem 

Stěny přijít dolů jako hrom 
Skalách o zavádění 
Je to Arockalypse 
Nyní porodila svou duši 

Vše co potřebujeme je blesk 
Díky moc a síla 
Markantní snížení falešných proroků 
Jako měsíc je rostoucí 
Dej nám znamení 
Nyní nám povstat v úžas 

Rock 'N Roll andělé přinášejí thyn hard rock hallelujah 
Démoni a andělé všichni do jednoho mají dorazil 
Rock 'N Roll andělé přinášejí thyn hard rock hallelujah 
V Boží nadpřirozené vytvoření vysoce 

Skutečným věřícím 
Ty musí být uloženy 
Bratři a sestry udržet silný ve víře 
V den Rockoning 
Je to, kdo se opováží, vyhrává 
Uvidíte vtipálci soon'll je nového krále 

Vše co potřebujeme je blesk 
Díky moc a síla 
Markantní snížení falešných proroků 
Jako měsíc je rostoucí 
Dej nám znamení 
Nyní nám povstat v úžas 

Rock 'N Roll andělé přinášejí thyn hard rock hallelujah 
Démoni a andělé všichni do jednoho mají dorazil 
Rock 'N Roll andělé přinášejí thyn hard rock hallelujah 
V Boží nadpřirozené vytvoření vysoce 

Křídly na zádech 
Mám rohy na mé hlavě 
Mé tesáky jsou ostré 
A mé oči jsou červené 
Ne tak docela anděl 
Nebo ten, který nebere v potaz 
Teď si s námi, nebo jít rovnou do pekla 

Hard Rock Hallelujah!


TOPlist
 Vytvořeno službou WebSnadno.cz  |  Nahlásit protiprávní obsah!  |   Mapa stránek